dayngheso1.vn dayngheso1.vn

Information

Dạy nghề số 1 - Trung tâm đào tạo sửa chữa điện lạnh

Dạy nghề số 1 - Trung tâm đào tạo sửa chữa điện lạnh tại Hà Nội - Văn phòng đào tạo : Lk 15, Khu đấu giá Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội - Trụ sở : P904, CT3, C.Cư PCC1 Hà Đông, Hà Nội - Dạy nghề sửa chữa điện lạnh uy tín tại Hà Nội

dayngheso1.vn created at 28-02-2018 and expiration date 28-02-2019. Registrar by Công ty Cổ phần Mắt Bão. Name server: ns1.matbao.vn and ns2.matbao.vn .

 • Host: dayngheso1.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: A

  Ip: 124.158.4.180

 • Host: dayngheso1.vn

  Class: IN

  Ttl: 43200

  Type: NS

  Target: ns1.matbao.vn

 • Host: dayngheso1.vn

  Class: IN

  Ttl: 43200

  Type: NS

  Target: ns2.matbao.vn

 • Host: dayngheso1.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: SOA